SÅ podden
Avsnitt 11 - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis, del2

Avsnitt 11 - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis, del2

June 18, 2021

Del två handlar om hur färdskrivaren ska hanteras när förare under vissa dagar dels utför färdskrivarpliktiga körningar och dels terminalarbete, lastning, lossning m.m. Juristerna pratar också om hur ett åkeris verkstadspersonals förflyttningar av fordon ska hanteras, med eller utan förarkort? Sist men inte minst pratar Tim och Fredrik om ett märkligt avgörande som handlar om att personal har kört ett fordon under 7,5 ton på sin fritid och domstolen har bedömt körningen utgör arbetstid eftersom fordonet under samma 24-timmarsperiod har använts i kommersiell trafik.

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis (del 1)

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis (del 1)

April 26, 2021

Detta poddavsnitt handlar om hur kammarrätten har behandlat felaktigt kortuttag i en nyligen avkunnad dom. Domstolen har arbetat fram en svårförståelig modell för bedömning av tillåtligheten av kortuttag. Juristerna pratar också om nyligen avkunnade domar med fokus på bedömningen av om företag har gjort vad som ankommit på det för att befrias från sanktionsavgift.

SÅ Podden Juridik - Telefonförsäljare

SÅ Podden Juridik - Telefonförsäljare

January 19, 2021

Sveriges Åkeriföretags jurister är tillbaka med ett nytt poddavsnitt. Den här gången så pratar juristerna Tim Olsson och Fredrik Engström om ett utbrett problem vad gäller oseriösa företag och telefonförsäljare som luras eller använder sig av tveksamma affärsmetoder i säljsamtal till bland annat våra medlemsföretag men också andra företagare i landet.

SÅ Podden Juridik - Bulk 20

SÅ Podden Juridik - Bulk 20

October 26, 2020

I detta poddavsnitt pratar vi om de uppdaterade Allmänna bestämmelserna Bulk 20! Sveriges Åkeriföretags jurist Fredrik Engström och Marcus Wendel från vårt medlemsföretag Sanocon Miljö & Sanering, pratar kring vad som är nytt och vad som är oförändrat i nya Bulk 20 jämfört med hittillsvarande bestämmelserna Bulk 91.

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider2

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider2

September 17, 2020

I podcasten belyser vi själva företagskontrollsprocessen ur olika perspektiv (företagar- och myndighetsperspektivet) samt resonerar lite kring hur företagskontrollsprocessen såg ut förut i jämförelse med hur den ser ut nu.

SÅ podden Juridik - Coronavirus och juridik

SÅ podden Juridik - Coronavirus och juridik

April 2, 2020

SÅ Juridik har spelat in en extrainsatt podcast som fokuserar på de vanligaste juridiska frågorna och funderingarna kring Covid-19. Våra jurister försöker fånga upp och besvara många av de frågor som juristavdelningen har tagit emot på vår medlemsrådgivning. Ämnen som berörs är bland annat korttidspermittering, riskbedömningar, force majeure, riskanalys och inventering m.m.

För den som har svårt att orientera sig i alla frågor och funderingar kring Covid-19 så kan podcasten vara en bra utgångspunkt. Glöm inte att vi kontinuerligt uppdaterar med nya information om Covid-19 på www.akeri.se

SÅ Podden Juridik - Transportekonomi och affärsmässighet

SÅ Podden Juridik - Transportekonomi och affärsmässighet

December 17, 2019

Denna gång gästas podden av Annika Petersson som är branschföreträdare på SÅ och expert på transportekonomi. Tillsammans med våra jurister Petra och Fredrik diskuterar de viktiga affärsmässiga frågor! Bland annat behandlas de vanligaste fallgroparna i avtal, vikten av indexklausuler och värdet av att räkna på och utvärdera sina affärer.

SÅ Podden Juridik - Otillåtet kortuttag

SÅ Podden Juridik - Otillåtet kortuttag

August 27, 2019

Våra jurister Tim och Fredrik fortsätter podda om juridiska frågor med koppling till åkerinäringen. Detta avsnitt diskuterar de felaktigt kortuttag.  
Får man ta ut sitt kort och sätta in det igen i samma fordon? Vad säger lagen? Hur tolkar Transportstyrelsen detta? När blir detta en överträdelse? 
Hur ska man som förare och åkeriägare hantera detta. 

SÅ Podden  Juridik - Fordonsägaransvar

SÅ Podden Juridik - Fordonsägaransvar

June 24, 2019

Avsnitt 4 behandlar inledningsvis frågan om Fordonsägaransvar och anknyter till tidigare avsnitt om trafikansvar. Vi reder ut vad fordonsägaransvar är, vad som ryms inom fordonsägaransvaret och huruvida ansvaret går att delegera. Andra halvan av avsnittet så tar vi tillfället i akt och besvarar ett axplock av vanliga frågor som vi brukar ta emot på rådgivningen.  T.ex. hur hanterar man bluffakturor, hur fungerar rättsskydd, samt vikten av att reklamera till säljaren när det är fel på någonting man har köpt.

SÅ Podden Juridik - Trafiktillstånd och Trafikansvarig

SÅ Podden Juridik - Trafiktillstånd och Trafikansvarig

May 22, 2019

Vilket ansvar har du som trafikansvarig? Vad ska du som trafikansvarig egentligen ha koll på? Våra jurister har svaren på dina frågor.  

Podbean App

Play this podcast on Podbean App