SÅ podden
SÅ podden juridik - Avtal

SÅ podden juridik - Avtal

November 11, 2022

Petra och Sandra pratar i detta avsnitt om avtal och vad du som företagare bör tänka på inför, under och efter ingående av ett avtal. Till exempel diskuteras lämnande av offert, allmänna bestämmelser och uppsägningsklausuler i ett avtal.

Ni kan kontakta SÅ juridik på juridik@akeri.se eller 010-5105400.

SÅ podden Juridik - GDPR

SÅ podden Juridik - GDPR

May 24, 2022

Våra jurister Sandra Popovic och Fredrik Schroeder pratar exklusivt om GDPR och går igenom tillsynsbeslut samt ger er värdefulla råd och tips på vad som bör vara på plats i er verksamhet, såsom personuppgiftsregister, personuppgiftsbiträdesavtal och konsekvensbedömningar.

Kör- och vilotider och att låna andras tillstånd

Kör- och vilotider och att låna andras tillstånd

March 9, 2022

Fredrik Schroeder och Sandra Popovic pratar om två olika fall kring Kör- och vilotider där ett av fallen handlar om att klockan i färdskrivaren har gått mer än 15 minuter fel. Det andra fallet som lyfts berör ett fall där prövningsrätten var ifrågasatt med anledningen av att sanktionerna skulle slå i taket även om vissa överträdelser plockas bort. 

Vad innebär det att låna andras tillstånd och att teckna nyttjanderättsavtal. Vi lyfter risker och förslag på lösningar.  

Avsnitt 11 - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis, del2

Avsnitt 11 - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis, del2

June 18, 2021

Del två handlar om hur färdskrivaren ska hanteras när förare under vissa dagar dels utför färdskrivarpliktiga körningar och dels terminalarbete, lastning, lossning m.m. Juristerna pratar också om hur ett åkeris verkstadspersonals förflyttningar av fordon ska hanteras, med eller utan förarkort? Sist men inte minst pratar Tim och Fredrik om ett märkligt avgörande som handlar om att personal har kört ett fordon under 7,5 ton på sin fritid och domstolen har bedömt körningen utgör arbetstid eftersom fordonet under samma 24-timmarsperiod har använts i kommersiell trafik.

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis (del 1)

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider, utmaningar och nyheter i praxis (del 1)

April 26, 2021

Detta poddavsnitt handlar om hur kammarrätten har behandlat felaktigt kortuttag i en nyligen avkunnad dom. Domstolen har arbetat fram en svårförståelig modell för bedömning av tillåtligheten av kortuttag. Juristerna pratar också om nyligen avkunnade domar med fokus på bedömningen av om företag har gjort vad som ankommit på det för att befrias från sanktionsavgift.

SÅ Podden Juridik - Telefonförsäljare

SÅ Podden Juridik - Telefonförsäljare

January 19, 2021

Sveriges Åkeriföretags jurister är tillbaka med ett nytt poddavsnitt. Den här gången så pratar juristerna Tim Olsson och Fredrik Engström om ett utbrett problem vad gäller oseriösa företag och telefonförsäljare som luras eller använder sig av tveksamma affärsmetoder i säljsamtal till bland annat våra medlemsföretag men också andra företagare i landet.

SÅ Podden Juridik - Bulk 20

SÅ Podden Juridik - Bulk 20

October 26, 2020

I detta poddavsnitt pratar vi om de uppdaterade Allmänna bestämmelserna Bulk 20! Sveriges Åkeriföretags jurist Fredrik Engström och Marcus Wendel från vårt medlemsföretag Sanocon Miljö & Sanering, pratar kring vad som är nytt och vad som är oförändrat i nya Bulk 20 jämfört med hittillsvarande bestämmelserna Bulk 91.

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider2

SÅ Podden Juridik - Kör- och vilotider2

September 17, 2020

I podcasten belyser vi själva företagskontrollsprocessen ur olika perspektiv (företagar- och myndighetsperspektivet) samt resonerar lite kring hur företagskontrollsprocessen såg ut förut i jämförelse med hur den ser ut nu.

SÅ podden Juridik - Coronavirus och juridik

SÅ podden Juridik - Coronavirus och juridik

April 2, 2020

SÅ Juridik har spelat in en extrainsatt podcast som fokuserar på de vanligaste juridiska frågorna och funderingarna kring Covid-19. Våra jurister försöker fånga upp och besvara många av de frågor som juristavdelningen har tagit emot på vår medlemsrådgivning. Ämnen som berörs är bland annat korttidspermittering, riskbedömningar, force majeure, riskanalys och inventering m.m.

För den som har svårt att orientera sig i alla frågor och funderingar kring Covid-19 så kan podcasten vara en bra utgångspunkt. Glöm inte att vi kontinuerligt uppdaterar med nya information om Covid-19 på www.akeri.se

SÅ Podden Juridik - Transportekonomi och affärsmässighet

SÅ Podden Juridik - Transportekonomi och affärsmässighet

December 17, 2019

Denna gång gästas podden av Annika Petersson som är branschföreträdare på SÅ och expert på transportekonomi. Tillsammans med våra jurister Petra och Fredrik diskuterar de viktiga affärsmässiga frågor! Bland annat behandlas de vanligaste fallgroparna i avtal, vikten av indexklausuler och värdet av att räkna på och utvärdera sina affärer.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App